Zastępstwa - WTOREK 2017-12-05

Informacje dla uczniów - Nauczyciele

W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Postrzech Grzegorz, Rytczak Anna, Bijak-Bartosik Edyta, Dawid Sitek, Rytczak Anna, Krieser Witold(5-6), Tubis Sylwia, Bińczak Agnieszka, Kuś Grzegorz, Jaksik Bożena, Lubos Artur(4-5)

NauczycielLekcjaPrzedmiotOddział (Klasa)Zastępuje nauczyciel:Uwaga
Rytczak Anna1Matem1 Ekonomiczno-GeodezyjnaOdwołane
Jaksik Bożena6ChemKlimek TomaszSmagacz za l.7
Lubos Artur4UTK1 Informatyczno-OZEGaweł Michał
Bijak-Bartosik Edyta4RysTerchZiora Joanna
Lubos Artur5UTKPawleta Paweł
Bijak-Bartosik Edyta5RysTerchPawleta Pawełza l.7
Bijak-Bartosik Edyta6TiKM1 MechatronicznaOdwołane
Bijak-Bartosik Edyta7TiKMOdwołane
Jaksik Bożena1Chem2 AOdwołane
Tubis Sylwia1Jp2 BOdwołane
Rytczak Anna4Matem2 Informatyczna APatschek Iwona
Kuś Grzegorz5DiNUTKGaweł Michał
Kuś Grzegorz6DiNUTKGaweł Michał
Bijak-Bartosik Edyta3ZajWych2 MechatronicznaMichalik Izabelaza l.8
Jaksik Bożena4MatemKrieser Witold
Dawid Sitek5TechMontSysEnOd2 OZE-EkonomicznaPolucha Agnieszka
Dawid Sitek6TechMontSysEnOdPiszczek Izabela
Jaksik Bożena3Chem3 AFilipiak-Lachendro Katarzyna
Tubis Sylwia2Jp3 BPawleta Paweł
Dawid Sitek1SysEnOd3 EGOOdwołane
Dawid Sitek2SysEnOdOdwołane
Dawid Sitek3TechMontSysEnOdWodzisławska Marta
Dawid Sitek4TechMontSysEnOdWodzisławska Marta
Jaksik Bożena5Matem4 EkonomicznaGregorek Marek

http://www.aScTimeTables.com - 2017-12-06 07:55:08
Zespół Szkół Technicznych w Bytomiu, ul. Modrzewskiego 5