godlo zstio@zstio.bytom.pl Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
41-907 Bytom ul. Modrzewskiego 5 | tel/fax: 32 281 38 58

Pedagog i psycholog

Drogi Uczniu,

zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny;
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem;
 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej;
 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać;
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem;
 • chciałbyś z kimś porozmawiać;
 • chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób (wolontariat);
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Drogi Rodzicu, zwróć się do pedagoga szkolnego gdy;

 • niepokoi Cię zachowanie dziecka;
 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach;
 • masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole;
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania;
 • masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić;
 • szukasz pomocy.

W ramach swojej pracy pedagog szkolny I psycholog współpracują z takimi placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły, jak:

    * Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

    * Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej

    * Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej

    * Punktem Konsultacyjnym ds. Uzależnień

    * Poradnią Zdrowia Psychicznego

    * Sądem Rejonowym - Wydział Rodzinny i Nieletnich

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje z placówkami terenu Bytomia, wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły:

 

Lp

 Nazwa instytucji

Adres

  Telefon

 

Komenda Miejska Policji w Bytomiu
 ul. Powstańców Warszawskich 74

41-902 Bytom

 32 3888200
fax: 32 388 82 44

 2

Komisariat Policji II w Bytomiu

 ul. Chrzanowskiego 1A
41-902 Bytom

  32 2811245

fax: 32 395 66 14

3

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

TPPŚ nr 1

TPPŚ nr 2
TPPŚ nr 3

TPPŚ nr 4
TPPŚ nr 5
TPPŚ nr 6
TPPŚ nr 7
TPPŚ nr 8
TPPŚ nr 9
TPPŚ nr 10
TPPŚ nr 11

  ul. Strzelców Bytomskich 16

 

Plac Akademicki 9

ul. Woźniaka 53/7

ul. Królowej Jadwigi 7

ul. Powstańców Warszawskich 14

ul. Orzegowska 20a

ul. Glinki 7

ul. Rydza Śmigłego 54

ul. Stolarzowicka 35

ul. Armii Krajowej 54b

ul. Strażacka 5

ul. Konstytucji 89

  32 388 6700
fax: 32 281 80 93

32 281 77 05

32 286 95 17

32 282 89 88

32 386 98 65

32 386 81 20

32 286 99 53

32 289 85 30

32 280 58 86

32 281 82 00

32 280 17 35

32 281 14 42

4

Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom

Dział terapii:

ul. Tarnogórska 3

41-902 Bytom

  032 389 00 75

32 787 75 22

32 389 00 77

32 387 55 55

5

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

 ul. Dr. Józefa Rostka 16
41-902 Bytom

32 281 94 05

32 281 94 06

 

6

Sąd Rejonowy w Bytomiu

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
 ul. Piekarska 1
41-900 Bytom

 32 396 69 99

32 39 66 935

32 396 69 29

32 396 69 28

fax: 32 388 91 36

 INNE WAŻNE ADRESY I TELEFONY, POD KTÓRYMI MOŻESZ UZYSKAĆ POMOC

 • Wojewódzki Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii Katowice, ul. Powstańców 31 tel. 209-11-81
 • Wojewódzka Przychodnia Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Bielsko-Biała, ul. Mostowa 1 tel. 033/812-30-42
 • Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii Bytom, ul. Wrocławska 6 tel. 281-39-49
 • Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii Chorzów, ul. Katowicka 77 tel. 241-39-42
 • Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, Poradnia Leczenia Uzależnień Gliwice, ul. Dębowa 5  tel. 231-86-15
 • Poradnia Uzależnień Lekowych Rybnik, ul. Hibnera 36 tel. 424-50-08
 • Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Zabrze, ul. Stalmacha 9 tel. 278-11-99 lub 271-84-42
 • Centrum Badań nad Nowymi Religiami "Rafael" Kraków, ul. Dobrego Pasterza 4 tel./fax (0-12) 411-14-52 lub       411-75-41 poniedziałek-piątek od 9.00 do 15.00 dyżury: poniedziałek od 17.00 do 19.00
 • Punkt Poradnictwa Religijnego (K.A.N.A.) Katowice, Pl. Ks. Szramka 4 tel. 253-04-55 wtorek od 16.00 do 19.00
 • Detoksykacja:  * Centrum Zdrowia psychicznego i Leczenia Uzależnień Oddział Psychiatryczny podwójne     diagnozy Gliwice, ul. Dębowa 5 tel. 270-37-58 lub 231-86-15
 • Szpital Centrum Psychiatrii Katowice-Szopienice, ul. Korczaka 27 tel. 256-82-09
 • Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Rybnik, ul. Gliwicka 33 tel. 422-65-61 lub 422-67-02

PODSTAWA PRAWNA

Najważniejszym dokumentem aktualnie obowiązującym, a mówiącym o pracy pedagoga szkolnego jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487)

Głównym zadaniem należącym do pedagoga szkolnego, w myśl cytowanego rozporządzenia, jest organizowanie na terenie szkoły pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ponadto, w § 29  rozporządzenia, czytamy, iż do zadań pedagoga w szkole należy:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów;

2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja rożnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów;

3) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

 

pogimnazjum.bytom.pl

pogimnazjum.bytom.pl

                   

geoline geomax

progeCAD - alternatywa AutoCAD ®

Dostawcą szkolnej wersji 2D&3D programu progeCAD Professional jest biuro konstrukcji i rozwoju SoliCAD, s.r.o.

ZSTiO 2015