godlo zstio@zstio.bytom.pl Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
41-907 Bytom ul. Modrzewskiego 5 | tel/fax: 32 281 38 58

Nauczyciele

Nauczyciele, wychowawcy klas

2 a – mgr Barbara Bomba - nauczyciel matematyki

2 b – mgr Izabela Michalik - nauczyciel języka angielskiego

3 a – mgr Ewa Kowalczyk – nauczyciel biologii i edb

3 b – mgr Bożena Jaksik – nauczyciel chemii i matematyki

pogimnazjum.bytom.pl

pogimnazjum.bytom.pl

                   

progeCAD - alternatywa AutoCAD ®

Dostawcą szkolnej wersji 2D&3D programu progeCAD Professional jest biuro konstrukcji i rozwoju SoliCAD, s.r.o.

ZSTiO 2015