godlo zstio@zstio.bytom.pl Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
41-907 Bytom ul. Modrzewskiego 5 | tel/fax: 32 281 38 58

Na co wydajemy?

Bytom 31.08.2018r.

SPRAWOZDANIE Z FUNDUSZU
RADY RODZICÓW ZST i O W BYTOMIU
                             W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
                                                              

1.Saldo początkowe:                               11.756,54

2.Przychody:                                          45.428,71

-          wpłaty rodziców         45.168,64     /   plan 47.486,- /deklaracje 50.154,-

-          pozostałe                          314,05

3.Rozchody:                                           48.186,70

  z tego:

- pomoc szkole :                                              26.872,- /plan 30.000,-

- stypendia za dobre wyniki w nauce:              5.250,-  /          5.600,-     

- umowy-zlecenia:                                          7.320,- /      7.200,-

- nagrody dla uczniów:                                   6.151,67/          8.000,-    

- zapomogi losowe:                                        1.050,- /          3.000,-             

wydatki samorządu szkol.:                             703,66 /          1.000   

- wydatki Zarządu R. Rodz.:                           659,49/           1.000,-

- koszty bankowe:                                          179,88/             200,-

4.Saldo końcowe:                                 9.052,53

 

Sprawozdanie z wydatków Rady Rodziców za 2017/2018r.

Pomoc szkole:26.872,-

- zakup pomocy dydaktycznych (prac. elektryczna, informatyczna- 10 szt.komputerów, tonery do drukarek i akcesoria komput., sprzęt na zajęcia wf., opłacono zajęcia językowe obcokrajowców, zakupiono obwoluty na świadectwa i identyfikatory dla uczniów) : 23.561,38

- organizacja świąt i spotkań w szkole oraz konkursów ( Dzień Ekonomisty, Dzień Górnika, Dzień Geodety, konkurs o Unii Europejskiej, matematyczny, materiały na targi szkolne, opłata SKS , dojazd uczniów na rajd - poczęstunek, nagrody ): 1.714,24

- wyposażenie szkoły: (renowacja atlasu do siłowni, paliwo do kosiarki, wieszaki do szatni, uchwyty do toalet, zegary na egzaminy) : 884,05

- opłata domen internetowych szkoły: 350,55

- lekarstwa i opatrunki do gab. lekarskiego : 361,78

pogimnazjum.bytom.pl

pogimnazjum.bytom.pl

                   

geoline geomax

progeCAD - alternatywa AutoCAD ®

Dostawcą szkolnej wersji 2D&3D programu progeCAD Professional jest biuro konstrukcji i rozwoju SoliCAD, s.r.o.

ZSTiO 2015