godlo zstio@zstio.bytom.pl Zespół Szkół Technicznych
41-907 Bytom ul. Modrzewskiego 5 | tel/fax: 32 281 38 58

Program Wizyty Studyjne

Wizyty studyjne to krótkie spotkania (trwające zwykle 3-5 dni) w małych grupach (10-15 osób) ułatwiające wymianę informacji w gronie uczestników, a także pomiędzy uczestnikami a przedstawicielami kraju goszczącego. Wizyty umożliwiają wymianę innowacyjnych idei i doświadczeń, nawiązanie kontaktów zawodowych, w zakresie tematów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania na poziomie europejskim. Dzięki temu, uczestniczy promują jakość i przejrzystość ich systemu edukacji i kształcenia. Adresatami jest szerokie grono osób związanych z kształtowaniem polityki w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego, posiadających jednocześnie możliwość przekazania informacji uzyskanych w trakcie wizyty w swoim środowisku zawodowym i wśród społeczności lokalnej. Podczas wizyty studyjnej mogą się spotkać specjaliści z rożnych krajów europejskich, na co dzień pracujący w podobnych obszarach edukacji ogólnej oraz kształcenia i doskonalenia zawodowego. Wizyty studyjne to jedno z działań programu międzysektorowego realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Więcej o programie Wizyty Studyjne na stronie http://www.sv.org.pl.

Wizyta studyjna Training for real and effective geographical mobility miała miejsce w Madrycie i trwała 4 dni (18-21.10.2010). Zorganizowana została przez hiszpańską instytucję publiczną Servicio público de empleo estatal (SPEE). Dedykowana była dla osób zajmujących się kształceniem zawodowym w kontekście praktyk zawodowych oraz zatrudnienia w obszarze Europy. Kraje, z których pochodzili uczestnicy wizyty to Austria, Belgia, Estonia, Francja, Niemcy, Polska, Portugalia, Wielka Brytania, Włochy.

Podczas wizyty zaprezentowano systemy kształcenia zawodowego w krajach reprezentowanych przez uczestników, przedstawiono narzędzia wykorzystywane w procesie kształcenia praktycznego w celu promowania mobilności wśród osób pracujących, jak i poszukujących pracy a także podejścia które mają na celu uproszczenie rozpoznawania i walidacji nabytych umiejętności zawodowych w obszarze Unii Europejskiej. Pokazano przykłady podjętych inicjatyw przez prywatne i publiczne instytucje mające na celu wyeliminowanie barier mobilnościowych. Przedstawiono również jak funkcjonuje system monitorowania i ewidencji zawodów najbardziej i najmniej pożądanych z uwzględnieniem regionów Hiszpanii, pomagający przyszłym pracownikom wybrać ścieżkę zawodową.

Podczas wizyty zwiedzono szereg instytucji wspierających edukację zawodową. Forma każdej wizyty była podobna tj. przedstawienie firmy połączone z jej zwiedzaniem, wykład, pytania, dyskusja. Zwiedzono w sumie sześć instytucji (zarówno publicznych jak i prywatnych) dających pewien obraz kształcenia praktycznego i jego wpływ na mobilność pracowników w Hiszpanii. Uczestnicy wizyty mieli okazję spotkać się również z przedstawicielem hiszpańskiej agencji edukacji europejskiej i programów staży, gdzie został zaprezentowany program Leonardo da Vinci. Pytania i dyskusja umożliwiła uczestnikom poznanie programu z innych niż dotąd perspektyw.

-------

Drugą wizytą studyjną odbytą przez kierownika szkolenia praktycznego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących była wizyta zrealizowana w George Town, Grand Cayman, Cayman Islands - Helping students find work – Cayman Islands employability strategy. Miała ona miejsce pomiędzy 04/11/2013 a 08/11/2013, trwała 5 dni roboczych. Organizatorem była instytucja edukacyjna Cayman Islands Further Education Centre (CIFEC) - http://des.edu.ky/FurtherEducation.cfm . W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci takich krajów jak: Austria, Czechy, Bułgaria, Hiszpania, Francja, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Szwecja, Włochy, Wielka Brytania. Uczestniczy mogli podejrzeć rozwiązania stosowane na Wyspach Karaibskich (w szczególności Kajmanach) poprzez wizyty w szkołach, zakładach pracy czy instytucjach wspomagających kształcenie zawodowe.

Wizyta studyjna dotyczyła problemu bezrobocia wśród młodzieży kończącej edukację oraz sposobów jego zmniejszania. Organizator (CIFEC) pokazał swój pomysł na pomoc młodzieży w znalezieniu zatrudnienia poprzez stworzenie pomostu pomiędzy światem pracy, a edukacją współpracując bardzo mocno z zakładami pracy, gdzie uczniowie mogą odbywać praktyki, a potem znaleźć zatrudnienie. Wszyscy uczestnicy wizyty przedstawili podejścia i rozwiązania stosowane w ich krajach ojczystych, dzięki czemu można było porównać metody zwalczania bezrobocia wśród młodzieży, wyciągnąć wnioski i opracować wspólną strategię działań rozwiązującą częściowo problem zatrudnienia absolwentów.

Organizatorzy zapewnili różne formy przeprowadzenia wizyty studyjnej. Najczęstszą był dialog i dyskusje w siedzibie CIFEC, prezentacje na temat rozwiązań stosowanych przez organizatora (np. zaangażowanie w poszukiwanie partnerów, nauczanie, specyfika zawodowa, uznawalność umiejętności zawodowych, itp.), rozmowy z zaproszonymi gośćmi reprezentujących różne środowiska jak: przedstawiciele CIFEC, Ministerstwo Edukacji, szkoły, pracodawcy, praktykanci, pracownicy będący absolwentami szkoły, organizacje wspierające zatrudnienie. Zorganizowano również wizyty w firmach, które współpracują z CIFEC i w których byli uczniowie szkoły znaleźli zatrudnienie bądź odbywają praktyki (Vampt Motors and Wee Care, Miss Nadine's Nursery, Reef Resort, Red Sails) - rozmowy z pracodawcami i uczniami.

Dzięki obydwu wizytom nawiązano szereg nowych kontaktów, które wykorzystano bądź zamierza się wykorzystać w ramach współpracy międzynarodowej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Grzegorz Postrzech

grzegorz.postrzech@technikum6.pl

Sierpień 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

                   

geoline geomax

progeCAD - alternatywa AutoCAD ®

Dostawcą szkolnej wersji 2D&3D programu progeCAD Professional jest biuro konstrukcji i rozwoju SoliCAD, s.r.o.

ZSTiO 2015