godlo zstio@zstio.bytom.pl Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
41-907 Bytom ul. Modrzewskiego 5 | tel/fax: 32 281 38 58

Szkoła na miarę potrzeb rynku pracy

Celem projektu jest podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej naszej szkoły. W projekcie udział mogą wziąć uczniowie klas informatycznych, ekonomicznych i odnawialnych źródeł energii. Łącznie szkoła dysponuje 100 miejscami w projekcie. Udział w projekcie ma podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. W projekcie udział wezmą również nauczyciele przedmiotów zawodowych co podniesie jakość kształcenia w tych zawodach. Szkoła dzięki udziałowi w projekcie doposaży pracownie techniczne związane z kształceniem w wyżej wymienionych zawodach. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację programu rozwojowego obejmującego: - podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i nauczycieli, - doradztwo zawodowe i staże oraz doposaż placówki. Formy wsparcia wynikają z indywidualnie zdiagnozowanie zapotrzebowania uczestników projektu.

pogimnazjum.bytom.pl

pogimnazjum.bytom.pl

                   

geoline geomax

progeCAD - alternatywa AutoCAD ®

Dostawcą szkolnej wersji 2D&3D programu progeCAD Professional jest biuro konstrukcji i rozwoju SoliCAD, s.r.o.

ZSTiO 2015