godlo zstio@zstio.bytom.pl Zespół Szkół Technicznych
41-907 Bytom ul. Modrzewskiego 5 | tel/fax: 32 281 38 58

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

 

fss-logo   eealogo70

nglogo70

Wizyta przygotowawcza w Norwegii była możliwa dzięki Funduszowi Stypendialnemu i Szkoleniowemu (FSS), ustanowionego w ramach funduszy norweskich oraz funduszy EOG, mających na celu zwiększenie spójności społecznej i ekonomicznej w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzez działania w obszarze edukacji pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami: Norwegią, Islandią i Liechtensteinem (http://www.fss.org.pl/).

Wizyta przygotowawcza dotyczła jednego nauczyciela Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (ZSTiO), Grzegorza Postrzecha, który odwiedził partnerską szkołę w Norwegii - Trysil videregaende skole znajdującą się w miejsowości Trysil. Celem wizyty było nawiązanie relacji na poczet przyszłej współpracy mobilnościowej, w ramach której kadra edukacyjna ZSTiO wymieni doświadczenia z kadrą partnerskiej szkoły z Norwegii. W trakcie wizyty została zwiedzona partnerska szkoła, inne szkoły, instytucje współpracujące, zostały omówione systemy edukacji obydwu krajów, odbyły się spotkania z kadrą pedagogiczną, przedstawicielami władz odpowiedzialnych za edukację. Wizyta miała również wzmocnić międzynarodowy potencjał ZSTiO, wypromować Bytom, Śląsk i Polskę w kraju skandynawskim.

Poniżej przedstawiono sprawozdanie z wizyty.

Dzień 1

Wizyta rozpoczęła się o godzinie 8.00 w szkole Trysil videregaende skole. Po przyjeździe do szkoły uczestnik spotkał się z kierownictwem szkoły panią Liv Johanne Næsheim – dyrektorem szkoły, panem Eivindem Børke – zastępcą, panem Haraldem Østmoe – odpowiedzialnym za edukację zawodową oraz panią Berit Marie Øyehaug – odpowiedzialną za edukację ogólną. Podczas spotkania wspomniane osoby przedstawiły szkołę, kierunki kształcenia, podejmowane akcje, omówiony został plan wizyty, uczestnik opowiedział również o szkole w której pracuje, regionie, problemach dotyczących edukacji zawodowej na Śląsku i Polsce. Przedstawiono też administrację szkoły i organizację wszelkich aspektów ważnych z puntu widzenia prawidłowego działania placówki. Wspomniane powyżej osoby są również nauczycielami, pełniąc - podobnie jak w Polsce - dodatkowe funkcje (np. współpraca z przedsiębiorstwami, monitoring pracy nauczycieli, ewaluacja, planowanie, itp.).

Norway-0

W skrócie, szkoła Trysil videregaende skole to szkoła zawodowa kształcąca w takich obszarach jak hotelarstwo, przetwórstwo żywności, obróbka drewna. Są tu również klasy ogólnokształcące o profilu sportowym. Szkoła liczy ok. 260 uczniów i ok. 80 nauczycieli. Jest bardzo dobrze wyposażona, posiada bardzo dobre zaplecze dydaktyczne (w tym sportowe). Do dyspozycji nauczycieli i uczniów są tablice i projektory multimedialne, przenośne laptopy, bezprzewodowa sieć internetowa, systemy informatyczne wspomagające nauczanie, samochody do podróży służbowych. Właściwie wszyscy nauczyciele (i uczniowie) znają język angielski w stopniu komunikatywnym, uczestnik nie miał, żadnych problemów w porozumiewaniu się z nimi. Szkoła uczestniczy również w programach unijnych, aktualnie realizuje projekt wielostronny w ramach programu Comenius.

Zawody, w których kształci szkoła są dostosowane do lokalnych czy regionalnych potrzeb. Trysil to miejscowość o populacji ok. 6500 mieszkańców zamieszkujących dużą powierzchnię, położona w górach. Głównym źródłem dochodów jest turystyka. W sezonie przyjeżdża tu około 40 tysięcy turystów, dlatego zapotrzebowanie na osoby mające kwalifikacje w hotelarstwie czy gastronomii jest tu bardzo duże. Podobnie rzecz ma się z obróbką drewna. Stolarze są potrzebni, gdyż domy budowane są tu wyłącznie z tego surowca.

Bezrobocie w regionie zbliżone jest do krajowego i utrzymuje się na poziomie trzech procent. Populacja zmniejsza się. Szkołą przyjmuje coraz mniej uczniów. Najbliższa szkoła zawodowa oddalona jest o ok. 80 km od Trysil (w Elverum), a o innych profilach kształcenia jeszcze dalej. Uczniowie pokonują duże odległości, żeby dostać się do szkoły, niektórzy z nich mieszkają na stancjach w Trysil. W całym regionie Hedmark znajduje się zaledwie 14 szkół zawodowych.

Norway-1

Harmonogram całej wizyty uległ częściowo zmianie. Zgodnie z zapisami we wniosku aplikacyjnym podczas wizyty przygotowawczej miał powstać projekt mobilnościowy dla nauczycieli. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących wyprzedził nieco fakty i napisał projekt mobilnościowy dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w ramach programu Erasmus+. Co więcej, został on zaakceptowany do realizacji. Jego założenie jest takie, by wysłać nauczycieli do kilku krajów europejskich celem poznania systemów szkolnictwa zawodowego tych krajów. Jednym z krajów godnych polecenia jest Norwegia. Podczas wizyty przygotowawczej nie pisano zatem wniosku aplikacyjnego (co zresztą nie byłoby możliwe), a skupiono się nad planowaniem wizyty nauczycieli z Polski. Przy okazji zrodził się plan, by szkoła norweska spróbowała pozyskać dofinansowanie na podobną wizytę w Bytomiu (wówczas ZSTIO byłby organizatorem). Tak więc podczas wizyty w Trysil videregaende skole zastanowiono się co warto pokazać nauczycielom, jaki program przygotować, żeby poznali dokładnie system szkolnictwa zawodowego. W skrócie, ustalono, że projekt będzie oparty na jego pierwotnych założeniach, a przebieg mobilności będzie podobny do wizyty przygotowawczej. Zamierza się zatem zwiedzanie szkół o profilach technicznych (m.in. Trysil videregaende skole, Sentrum videregaende skole w Kongsvinger, Hamar Katedralskole), przykładowych zakładów pracy, w których uczniowie odbywają praktyki zawodowe, odwiedzenie Hedmark County – jednostki organizacyjnej zajmującej się współpracą z przedsiębiorstwami, organizującą staże zawodowe w kraju i zagranicą. Wydaje się, że godne polecenia jest również spotkanie z osobami, które wdrażają nowe elektroniczne standardy pracy nauczyciela, platformy edukacyjne, systemy LMS, itp. Mogłyby one pokazać, że praca nauczyciela mogłaby wyglądać zupełnie inaczej, że dzięki innemu podejściu można osiągać dużo lepsze wyniki edukacyjne zachęcając uczniów. Norweskie szkoły pokazują, że szkoła jest przyjazna, tu pracuje się niemalże indywidualnie. Kontakt pomiędzy uczniem i nauczycielem jest zupełnie inny, uczeń nie jest pozostawiony sam sobie. Mnogość stosowanych kanałów komunikacyjnych powoduje, że czuje się on zauważany, że ktoś ma dla niego czas i dba o jego przyszłość. Być może dlatego również nie widać w norweskich szkołach aktów dewastacji, przemocy, kradzieży, nie używa się tam monitoringu. Szkoła jest wspólnym dobrem, do której przychodzi się z ochotą. Taki wniosek wyciągnął uczestnik wizyty. Uważa on, że warto pokazać takie podejście innym nauczycielom szkoły.

Tego dnia uczestnik spotkał się również z koordynatorami programu Comenius, paniami Lene Stengrundet, Silje Lans Pedersen. Kto wie, być może w przyszłości nasze szkoły również zaczną współpracę w ramach projektów partnerskich dla uczniów. Wydaje się to jedyną formą wymiany uczniów (w szczególności wysłanie uczniów z Polski do Norwegii). Staże zawodowe dla polskich uczniów w Norwegii raczej nie będą możliwe ze względu na trudność ich organizacji (przynajmniej dla dużej grupy stażystów). Współpraca w „druga stronę” wydaje się być bardziej możliwa. ZSTIO organizował i wciąż organizuje staże dla uczniów z wielu krajów, dlatego organizacja staży dla uczniów z Norwegii w Polsce jest możliwa.

Dzień 2

Drugi dzień wizyty w zasadzie w całości poświęcony został nauczaniu za pośrednictwem nowoczesnych metod ICT. Pan Svend Erik Svendsen jest liderem w stosowaniu systemu LMS w szkole. Pan Øystein Bakken jest administratorem systemów i sieci w szkole. Panowie ci byli odpowiedzialni za przygotowanie drugiego dnia wizyty.

Podczas niej pokazano system LMS stosowany w szkole - itslearning. Jest to system bardzo zaawansowany, skupiający w sobie wiele modułów umożliwiających pracę w szkole. Są w nim informacje o uczniach, nauczycielach, dziennik lekcyjny, platforma edukacyjna, biblioteka, bazy danych z zasobami on-line. Mnogość funkcji jest imponująca. Każdy uczeń (podobnie jak nauczyciele) jest zobowiązany do korzystania z tej platformy. Dzięki niej zapewniony jest bardzo dobry kontakt uczniów z nauczycielem. Dostęp do platformy jest zdalny, każdy może korzystać z niej kiedy chce i skąd chce. Jak już zostało wspomniane wszyscy użytkownicy platformy (wszyscy nauczyciele i uczniowie szkoły) mają do dyspozycji notebooki zakupione przez władze lokalne bądź szkołę, a klasopracownie są dostosowane do szybkiego podłączenia urządzeń przenośnych. Dzięki temu nie ma problemów z dostępem do platformy. Co więcej, podpisane umowy z firmą dostarczającą notebooki gwarantują naprawę w przypadku uszkodzenia już następnego dnia roboczego. Łącza internetowe są o wysokiej przepustowości, gwarantując normalna pracę o każdej porze. Uczniowie i nauczyciele mogą zabierać notebooki do domu. Podczas zajęć są one również wykorzystywane. Zagwarantowana jest specjalna infrastruktura np. dotycząca ich zasilania. Sieć internetowa obejmuje swym zasięgiem wszystkie miejsca na terenie placówki. Dostęp do sieci jest zatem bardzo prosty. W zasadzie nie używa się książek papierowych. Wszelkie utwory są w postaci cyfrowej, a dostęp do nich ma każdy uczeń. Zdarza się, że uczeń chce wypożyczyć książkę w postaci papierowej, wówczas rezerwacja następuje również poprzez system LMS. Jeśli książki nie ma na półce w bibliotece, jest ona sprowadzona z innej placówki.

W każdej klasie jest interaktywna tablica oraz rzutnik multimedialny. Nauczyciele po zakończonych zajęciach zapisują wyniki pracy na tablicy i wysyłają na stronę przedmiotu. Uczeń zatem ma do dyspozycji zawartość tablicy z danej lekcji. Nauczyciele mogą (a właściwie są zobligowani) również wystawiać materiał oraz informacje w różnej postaci (np. wideo lub głos). Dzięki temu informacja dochodzi szybko i bezpośrednio. To wszystko powoduje, że nawet osoby, które są nieobecne mogą z łatwością dowiedzieć się co się działo na lekcji i łatwiej opanować materiał.

Trudno omówić możliwości całego systemu w kilku słowach czy godzinach. Wspomniane osoby pokazywały zalety systemu raczej z puntu widzenia nauczyciela i administratora.

Uczestnik uczestniczył również w lekcjach z informatyki oraz języka norweskiego. W obu przypadkach pokazano jak działa stosowany tam system LMS oraz jak jest wykorzystywany przez nauczycieli i uczniów.

Norway-2

Lekcja informatyki była okazją do zamiany na chwilę ról prowadzącego zajęcia i uczestnika wizyty. Uczestnik jest nauczycielem przedmiotów informatycznych, dlatego mógł on poprowadzić zajęcia, były one oparte głównie o pogadankę na temat systemów komputerowych, stosowanego programowania, bezpieczeństwa w sieci, parametrów sprzętu. Czas nie pozwolił na więcej. Jak wspomniano wcześniej uczniowie znają język angielski w stopniu komunikatywnym, dlatego komunikacja z nimi była bardzo dobra.

Warto wspomnieć o panu Jørn Kristensen, nauczycielu chemii w szkole goszczącej, który jest zatrudniony również w innej szkole oddalonej o 80 km od Trysil. Osoba ta wykorzystuje system wideokonferencji prowadząc niektóre zajęcia z tego samego przedmiotu w tym samym czasie w dwóch szkołach jednocześnie. Osoba ta organizuje zajęcia raz ze szkoły w Trysil, a raz z drugiej placówki, mając tym samym kontakt fizyczny z uczniami. System jest bardzo zaawansowany, skonfigurowany przez osoby odpowiedzialne. Lekcja prowadzona jest w normalny sposób (sprawdzanie obecności, wykład, dialog z uczniami). W połączniu z systemem LMS i interaktywną tablicą zajęcia są ciekawe, ponadto nauczyciel oszczędza czas na przemieszczanie się pomiędzy szkołami. Uczestnik nie miał możliwości uczestnictwa w takiej lekcji, gdyż odbywała się ona następnego dnia, kiedy zaplanowane było zwiedzanie innych placówek edukacyjnych, jednak mógł spotkać się z nauczycielem prowadzącym, porozmawiać oraz zobaczyć wykorzystywany do wideokonferencji sprzęt.

Dzień 3

Dzień trzeci to wizyty w innych placówkach. Zdecydowano odwiedzić inną szkołę zawodową Sentrum videregående skole w mieście Kongsvinger oddalonego od Trysil o ok. 180 km. Szkoła ta jest jedną z większych szkół w regionie Hedmark, skupia ok. 700 uczniów i ok. 100 nauczycieli. Kształci ona m. in. w takich branżach jak mechanika, automatyka, elektronika, elektrotechnika, informatyka, a więc kierunkach zbliżonych do macierzystej szkoły uczestnika wizyty. Odpowiedzialnym za wizytę był pan Leif Fenne – jeden z nauczycieli szkoły. Uczestnik mógł zwiedzić szkołę, warsztaty, porozmawiać z kierownictwem i nauczycielami, uczestniczyć w lekcji z przedmiotu sieci komputerowe (uczestnik wizyty również naucza tego przedmiotu). Jednym z pracowników szkoły okazał się Polak, pan Mariusz Synak-Migalski, który odpowiedzialny jest za praktyki zawodowe w kierunkach gastronomicznych. Jest on również liderem zespołu wdrażającego system Lean Management w szkole. Okazało się, że osoba ta zrealizowała wiele programów mobilnościowych, między inny ze szkołami z Polski. Omówiono proces edukacji w szkole, problemy, współpracę z pracodawcami, wspomniany system Lean. System Lean to specyficzne podejście do pracy, dzięki któremu można z niej wyeliminować wiele niepotrzebnych rzeczy i skupić się na sprawach istotnych z punktu widzenia przedsiębiorstwa. Dzięki temu zwiększa się znacznie produktywność, a przy okazji eliminuje się koszty niepotrzebne. System Lean jest również stosowany w zwiedzanej szkole. Można to było zauważyć w sekcjach nauczania praktycznego, gdzie pokazano specjalne tablice z rozkładem zadań, wizualne elementy umieszczane na urządzeniach, czy zdjęcia stanowiska pracy.

Norway-3

Druga część wizyty została zrealizowana w mieście Hamar oddalonego od Kongsvinger o około 100 km. Hamar to stolica regionu Hedmark. Krótko zwiedzono miasto, po czym udano się do Hedmark County, jednostki organizacyjnej odpowiedzialną za szkolnictwo zawodowe. Spotkanie dotyczyło praktyk zawodowych, ich organizacji, czasu trwania, problemów, współpracy z lokalnymi zakładami pracy. Uczestnik wizyty jest kierownikiem szkolenia praktycznego, a więc tematyka była dobrana właściwie. W spotkaniu uczestniczyły 4 osoby: Grzegorz Postrzech, Eivind Børke, Turid Borud oraz Paal Tvete. Pani Turid Borud, kierownik wydziału, omówiła system praktyk zawodowych i roli jej jednostki w Hedmark County. W skrócie, w Norwegii istnieje zupełnie inny system edukacji zawodowej niż w Polsce. Nauka w szkole trwa 2 lata (zajęcia teoretyczne oraz warsztaty – najczęściej jeden dzień w tygodniu), po czym uczniowie trafiają na staże zawodowe do przedsiębiorstw. Najczęściej staże te trwają również 2 lata. Podczas stażu praktykant nabywa określone umiejętności praktyczne typowe dla zawodu i profilu działalności zakładu. Stażysta jest opłacany, tzn. dostaje wynagrodzenie za pracę, na początku 40 procent normalnej pensji, pod koniec 80 procent. Pieniądze te pochodzą z budżetu lokalnego w regionie. Odpowiedzialna za to jest właśnie wspomniana jednostka organizacyjna regionu Hedmark. Jest ona pomostem pomiędzy szkołą a pracodawcami. Podczas stażu każdy praktykant ma swojego opiekuna z ramienia szkoły i przedsiębiorstwa. Osoby te w sposób indywidualny wspierają ucznia w procesie kształcenia praktycznego. Staż kończy się egzaminem praktycznym w przedsiębiorstwie. Po jego zdaniu uczeń jest gotowy do pracy. Wbrew pozorom taki system szkolnictwa nie jest prosty. Co prawda przedsiębiorstwa mają ulgi z racji umożliwienia odbywania praktyk na ich terenie, jednak nie zawsze współpraca przebiega pomyślnie. Nie każdy zakład pracy jest przygotowany do przyjęcia stażystów, opiekun musi mieć specjalne uprawnienia, wielokrotnie uczniowie nie są przyjmowani na staże z innych powodów, wówczas stosuje się inne rozwiązania – najczęściej uczeń trafia z powrotem do szkoły i tam kontynuuje edukację praktyczną. Wszystkie problemy związane z praktykami zawodowymi są rozwiązywane przez zwiedzaną instytucję.

Pan Paal Tvete – osoba odpowiedzialna za współpracę z zagranicą w obszarze praktyk zawodowych w ramach dotychczasowych programów mobilnościowych (Leonardo da Vinci). Pisanie wniosków oraz zarządzanie projektami tego typu odbywa się w Norwegii na innym szczeblu. Można powiedzieć, że zajmują się tym nie szkoły, ale organy prowadzące (w Polsce też takie zjawisko występuje). Z uwagi na fakt, że staże w przedsiębiorstwie trwają nawet dwa lata, uczniowie są wysyłani na staże za granicę zwykle na kilka miesięcy. Cała procedura aplikowania i wysyłania uczniów jest podobna jak w Polsce. Najczęściej nawiązuje się kontakty zagraniczne z tzw. organizacjami pośredniczącymi, które pomagają w znalezieniu miejsca staży, organizują zakwaterowanie i wyżywienie.

Spotkanie w stolicy Hedmark było doskonałą okazją na poznanie norweskiego systemu edukacji zawodowej w szczególności kształcenia praktycznego. System ten jest zupełnie inny niż w Polsce, jednak w opinii uczestnika wizyty o wiele bardziej wydajny. Już na etapie kształcenia uczeń przygotowuje się gruntownie do wykonywanego zawodu, po zakończeniu edukacji jest wykwalifikowanym pracownikiem. Przedsiębiorstwa chętniej przyjmują takie osoby do pracy. Dla porównania polski system zakłada praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach trwające kilka tygodni w całym cyklu nauczania. To zbyt mało, żeby młody człowiek mógł trafić do pracy jako wykwalifikowany pracownik w zawodzie, w którym nabywał wiedzę przez cztery lata.

Po spotkaniu udano się do Trysil (ok. 100 km), gdzie dotarto na godz. 18.30. Jak pokazano, cały dzień spędzony był na podróży, zrobiono w sumie ok. 400 km.

Dzień 4

Ostatni dzień wizyty miał być okazją do wizytacji wybranych zakładów pracy w których uczniowie odbywają praktyki zawodowe. Ostatecznie udano się do jednej firmy, a resztę dnia uczestnik spędził na szkoleniu dla kadry pedagogicznej szkoły. Odpowiedzialnym za organizację wizyty był pan Eivind Børke, z którym uczestnik udał się do instytucji.

Wybraną firmą była Trysil Byggsystem AS, która zajmuje się usługami budowlanymi, w szczególności budową domów drewnianych. Wspomniano już, że w regionie buduje się wiele domów. Miasto przeradza się w ogromny ośrodek sportów zimowych w sezonie białego szaleństwa, stąd zapotrzebowanie na domy jest duże. Firma przyjmuje na staże uczniów kierunku stolarz. Podobnie jak w przypadku innych zawodów praktyka trwa 2 lata. Po tym czasie praktykant podchodzi do egzaminu w tym samym przedsiębiorstwie. Egzamin trwa kilka dni, podczas którego zalicza się kolejne działy programu stażu. Firma potrzebuje wykwalifikowanych pracowników, dlatego po odbytej praktyce daje zatrudnienie wielu absolwentom szkoły.

Wizyta polegała na spotkaniu z pracownikami firmy, gdzie omówiono jak wyglądają staże. Uczestnik mógł również zobaczyć uczniów podczas pracy oraz zrealizowane projekty.

Ostatnim roboczym punktem wizyty był udział uczestnika w spotkaniu nauczycieli z człowiekiem, który zajmuje się wdrażaniem nowych technologii ICT w edukacji, panem Magnusem Nohr. Szkolenie dotyczyło wykorzystania różnych narzędzi wspomagających nauczanie, w szczególności technikę Flipped Classroom, pozwalającą na zwiększenie efektywności nauczania poprzez zastąpienie (odwrócenie) klasycznego podejścia edukacyjnego, w którym materiał wykładany jest podczas zajęć w szkole a zadania problemowe zadawane jako prace domowe. We Flipped Classroom uczniowie przygotowują się do lekcji w domu poprzez oglądanie materiałów wideo stworzonych przez nauczyciela i umieszczonych w systemie LMS. Podczas zajęć w szkole natomiast rozwiązuje się problemy w oparciu o wiadomości już nabyte.

Norway-4

Szkolenie było prowadzone w języku norweskim, niektóre zagadnienia były tłumaczone na język angielski, wiele materiałów wideo było również w języku angielskim, stąd zrozumienie ogólnego znaczenia systemu nie było dla uczestnika problemem. Szkolenie rozpoczęło się o godzinie 14.00 i trwało do ok. 20.00 (uczestnik wizyty nie był do końca spotkania). Szkolenie było obowiązkowe dla nauczycieli. Spędzenie czasu w szkole do późnych godzin było odrobieniem dnia 2 stycznia 2015, kiedy nauczyciele powinni pojawić się w szkole (choć nie ma wtedy przewidzianych zajęć edukacyjnych).

Podsumowując, wizyta przygotowawcza była przeprowadzono wzorowo, właściwie zrealizowano jej cały program, a nawet więcej – wybierając dodatkowo punkty najbardziej interesujące uczestnika. Szkoła partnerska okazała się placówką nowoczesną, otwartą, idealną do współpracy. Uczestnik jest pod dużym wrażeniem tego co zobaczył i co zostało mu powiedziane. Norwegia jest krajem, w którym szkolnictwo stoi na znacznie wyższym poziomie (w szczególności stosowania nowoczesnych technik nauczania). Wiele rozwiązań powinno być zaimplementowanych w Polsce.

Norway-5

Zachęcam wszystkich do uczestnictwa w tego typu działaniach w ramach dostępnych programów mobilnościowych.

Grzegorz Postrzech - uczestnik wizyty

grzegorz.postrzech@zstio.bytom.pl

 

 

Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor – Grzegorz Postrzech.

Sierpień 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

                   

geoline geomax

progeCAD - alternatywa AutoCAD ®

Dostawcą szkolnej wersji 2D&3D programu progeCAD Professional jest biuro konstrukcji i rozwoju SoliCAD, s.r.o.

ZSTiO 2015