godlo zstio@zstio.bytom.pl Zespół Szkół Technicznych
41-907 Bytom ul. Modrzewskiego 5 | tel/fax: 32 281 38 58

Erasmus+ - Edukacja szkolna

Erasmus+ Edukacja szkolna to sektor realizujący akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Kontynuuje tradycje programu Comenius, działającego w latach 2007-2013. Erasmus+ Edukacja szkolna promuje również udział w działaniach scentralizowanych programu Erasmus+ (akcja 3), zarządzanych przez Agencję ds. Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli.

Projekty realizowane w ramach akcji 2 „Partnerstwa strategiczne” polegają na międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych, władz oświatowych i innych organizacji zajmujących się edukacją szkolną. Celem działań powinno być wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia. W szczególności chodzi o zwiększanie osiągnięć młodych ludzi (szczególnie tych zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem szkoły lub z niskim poziomem umiejętności podstawowych), a także o podnoszenie jakości wczesnej edukacji i opieki oraz rozwijanie i wzmacnianie kompetencji zawodowych nauczycieli.

Projekty mogą trwać od dwóch do trzech lat.

Wspierane działania
W ramach akcji można realizować trzy typy partnerstw strategicznych:

partnerstwa strategiczne – współpraca szkół.
Mogą w nich uczestniczyć co najmniej dwie szkoły z dwóch różnych krajów.

partnerstwa strategiczne – współpraca między regionami.
W ich skład muszą wchodzić co najmniej dwie grupy instytucji z dwóch różnych krajów, obejmujące trzy typy instytucji: władze oświatowe, szkołę i inną organizację działającą w obszarze edukacji, adekwatną do tematyki projektu.

partnerstwa strategiczne – współpraca instytucji działających w obszarze edukacji. Polegają na współpracy co najmniej trzech dowolnych instytucji działających w obszarze edukacji z trzech różnych krajów.

Sierpień 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

                   

geoline geomax

progeCAD - alternatywa AutoCAD ®

Dostawcą szkolnej wersji 2D&3D programu progeCAD Professional jest biuro konstrukcji i rozwoju SoliCAD, s.r.o.

ZSTiO 2015