godlo zstio@zstio.bytom.pl Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
41-907 Bytom ul. Modrzewskiego 5 | tel/fax: 32 281 38 58

Comenius

Koordynator programu Comenius :
mgr Katarzyna Bielecka, sala 206

Program Comenius jest skierowany głównie do uczniów oraz nauczycieli ze szkół określonych przez państwa członkowskie.

Cele Programu Comenius:

  • rozwijanie wśród młodzieży i nauczycieli wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości
  • zachęcanie do nauki nowożytnych języków obcych
  • wspieranie tworzenia innowacyjnych treści i metod uczenia
  • wzmacnianie jakości kształcenia nauczycieli
  • wspieranie poprawy metod dydaktycznych i zarządzania


Działania wspierane w ramach Programu Comenius:

  • wymiana uczniów i kadry nauczycielskiej
  • uczestnictwo w szkoleniach dla nauczycieli
  • tworzenie partnerstw pomiędzy szkołami w celu rozwijania wspólnych projektów
  • oświatowych dla uczniów i ich nauczycieli.


W programie Comenius uczestniczy 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej. Należą do nich m.in. Austria, Czechy, Cypr, Dania, Francja, Hiszpania, Litwa, Malta, Niemcy, Polska, Węgry, Wielka Brytania.

pogimnazjum.bytom.pl

pogimnazjum.bytom.pl

                   

geoline geomax

progeCAD - alternatywa AutoCAD ®

Dostawcą szkolnej wersji 2D&3D programu progeCAD Professional jest biuro konstrukcji i rozwoju SoliCAD, s.r.o.

ZSTiO 2015