godlo zstio@zstio.bytom.pl Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
41-907 Bytom ul. Modrzewskiego 5 | tel/fax: 32 281 38 58

Stypendium dla Zdolnych

  Jak widać na przykładzie naszych uczniów, na wiedzy można zarabiać. W ZSTiO najlepszy uczeń w danym pionie, tj. ekonomista, górnik, geodeta, informatyk, energetyk i mechatronik otrzymują miesięczne stypendium za osiągnięcia w nauce i nienaganną frekwencję.
Wysokość stypendium zależy od średniej ocen i wynosi 70 PLN miesięcznie w T6 i 35 zł w G6. W sumie, w roku szkolnym możesz zarobić do 700 PLN!

STYPENDYŚCI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 
za wyniki w nauce w drugim semestrze roku 2015/2016

Technikum

Stawiarz Bartłomiej kl. II inf B 5,56 Stypendium RM

Ekonomiczne

Lupa Karina kl. IV ek 5,36

Geodezyjne

Bacik Paweł kl. II ego 5,47

Górnicze

Makarowski Łukasz kl. IV g/geo 4,57

Informatyczne

Słomnicki Dawid kl. II inf B 5,00

Mechatroniczne

Maroń Łukasz kl. II m 5,53

Energetyka odnawialna

Sadłos Bartłomiej kl. II ego 4,26

Gimnazjum

kl. I Sornik Dawid kl. II a 5,07

kl. II Łuczak Mateusz kl. III a 4,47

Uczniowie proszeni są o odbiór stypendium do 10 dnia każdego miesiąca. 
GRATULUJEMY !!!

pogimnazjum.bytom.pl

pogimnazjum.bytom.pl

                   

progeCAD - alternatywa AutoCAD ®

Dostawcą szkolnej wersji 2D&3D programu progeCAD Professional jest biuro konstrukcji i rozwoju SoliCAD, s.r.o.

ZSTiO 2015