godlo zstio@zstio.bytom.pl Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
41-907 Bytom ul. Modrzewskiego 5 | tel/fax: 32 281 38 58

Statuty

W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących funkcjonują 3 statuty. Przepisy statutu ZSTiO  stosują się do całej społeczności szkolnej. Statuty poszczególnych szkół, tzn. technikum, gimnazjum i szkoły policealnej zawierają przepisy ściśle przypisane do poszczególnych typów szkół. Przepisy statutowe są zgodne z Ustawą o systemie oświaty, Kartą Nauczyciela oraz rozporządzeniami do powyższych ustaw.

Statut ZSTiO (ostatnie zmiany wprowadzone 28.09.2018)

Statut Technikum Nr 6 (ostatnie zmiany wprowadzone 09.11.2016)

Statut Gimnazjum Nr 6 (ostatnie zmiany wprowadzone 09.11.2016)

pogimnazjum.bytom.pl

pogimnazjum.bytom.pl

                   

geoline geomax

progeCAD - alternatywa AutoCAD ®

Dostawcą szkolnej wersji 2D&3D programu progeCAD Professional jest biuro konstrukcji i rozwoju SoliCAD, s.r.o.

ZSTiO 2015