godlo zstio@zstio.bytom.pl Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
41-907 Bytom ul. Modrzewskiego 5 | tel/fax: 32 281 38 58

Praktyka zawodowa

Terminy praktyk zawodowych w roku szkolnym 2018/2019

Zawód Termin praktyki       Program praktyki
Technik ekonomista - kl. II
28.01.2019 - 08.02.2019 pobierz
Technik ekonomista - kl. III 04.03.2019 - 29.03.2019 pobierz
Technik informat. - kl. III inf A   
17.09.2018 - 12.10.2018 pobierz
Technik informat. - kl. III inf B  i C  12.11.2018 - 07.12.2018 pobierz
Technik mechatronik - kl. III
04.03.2019 - 29.03.2019 pobierz
Technik OZE - kl. III      
22.10.2018 - 16.11.2018 pobierz
Technik geodeta - kl. III
-------------------------- pobierz
Technik informat. - klasy II informat.    06.05.2019 - 31.05.2019 pobierz

Przebieg praktyk określa szczegółowo regulamin praktyk zawodowych. W dokumencie tym zawarte są prawa i obowiązki ucznia, opiekuna praktyki oraz kierownika szkolenia praktycznego.

 Wytyczne dotyczące organizacji miejsca praktyki:

  1. Wskazane jest, aby uczniowie sami dokonali wyboru miejsca odbywania praktyki zawodowej. W tym celu powinni nawiązać kontakt z kierownictwem wybranego zakładu pracy, zaprezentować swoje umiejętności zawodowe i zainteresowania oraz ustalić szczegółowy harmonogram praktyki. Rola szkoły w tym przypadku powinna ograniczyć się do akceptacji wyboru zakładu, zawarcia umowy oraz akceptacji programu praktyki.
  2. Termin zaproponowanego miejsca odbywania praktyki to 4 tygodnie przed jej rozpoczęciem (do tego czasu należy przedstawić kierownikowi szkolenia praktycznego dane firmy), najlepiej korzystając z formularza zgłoszeniowego.
  3. Zaproponowane miejsce praktyki powinno odpowiadać programowi praktyki dla danego zawodu,  program praktyki należy traktować w sposób elastyczny. Ze względów organizacyjnych dopuszcza się pewne zmiany związane ze specyfiką zakładu, w którym uczeń odbywa praktykę. Praktyka zawodowa powinna jednak być tak zorganizowana, aby umożliwić uczniom zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.
  4. Po weryfikacji przez szkołę miejsca odbywania praktyki, zostanie sporządzona umowa pomiędzy szkołą a praktykodawcą (dane do umowy takie jak w formularzu zgłoszeniowym: pełna nazwa i pełny adres zakładu pracy, numer telefonu zakładu pracy, imię i nazwisko  osoby reprezentującej firmę (podpisującą umowę), imię i nazwisko, stanowisko opiekuna praktyki).
  5. W przypadku niezaproponowania przez ucznia miejsca odbywania praktyki w określonym terminie bądź odrzucenia go przez szkołę, uczeń zostaje skierowany do miejsca wyznaczonego przez szkołę.
 
 Do pobrania dziennik praktyk - format docx, format pdf.
 

pogimnazjum.bytom.pl

pogimnazjum.bytom.pl

                   

geoline geomax

progeCAD - alternatywa AutoCAD ®

Dostawcą szkolnej wersji 2D&3D programu progeCAD Professional jest biuro konstrukcji i rozwoju SoliCAD, s.r.o.

ZSTiO 2015