godlo zstio@zstio.bytom.pl Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
41-907 Bytom ul. Modrzewskiego 5 | tel/fax: 32 281 38 58

Pomoc socjalna

Istnieje kilka form pomocy socjalnej dla uczniów naszej szkoły.  Najważniejsze z nich to stypendium socjalne przyznawane przez Prezydenta Miasta oraz zapomogi przyznawane przez Radę Rodziców. Uprawnione i zainteresowane osoby zachęcamy do korzystania z pomocy.

Wniosek o przyznanie zapomogi - dostępny w sekretariacie szkoły

pogimnazjum.bytom.pl

pogimnazjum.bytom.pl

                   

geoline geomax

progeCAD - alternatywa AutoCAD ®

Dostawcą szkolnej wersji 2D&3D programu progeCAD Professional jest biuro konstrukcji i rozwoju SoliCAD, s.r.o.

ZSTiO 2015