godlo zstio@zstio.bytom.pl Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
41-907 Bytom ul. Modrzewskiego 5 | tel/fax: 32 281 38 58

Technik automatyk

Czym jest automatyka?

automatyk1Automatyka jest dziedziną nauki zajmującą się sterowaniem różnorakich procesów produkcyjnych. Jej zadaniem jest zastąpienie roli człowieka w przemyśle i ułatwienia życia codziennego. Spotykamy się z nią na co dzień, często nie zdając sobie z tego sprawy, przykładami mogą być np.: myjnia samochodowa, sygnalizacja świetlna, bankomaty, windy itd. Natomiast w przemyśle, przyspiesza ona znacząco produkcję, zwiększa jej wydajność oraz jakość. Każdy automatyk może zajmować się inną specjalizacją, a pasjonując się swoją pracą może stać się prawdziwym fachowcem.

Pracownia naszej szkoły jest jednym z najważniejszych ogniw w procesie dydaktycznym nauczania zawodu – umożliwia ona uczniom naszej szkoły praktyczne sprawdzenie wiadomości teoretycznych uzyskanych na przedmiotach zawodowych oraz zapoznanie się z rzeczywistymi elementami.

Czego nauczysz się w naszej szkole?

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik automatyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1. montażu urządzeń i instalacji automatyki,
2. uruchamiania urządzeń i instalacji automatyki,
3. obsługi urządzeń i instalacji automatyki,
4. przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń i instalacji automatyki,
5. diagnostyki i remontu urządzeń i instalacji automatyk.
6. Programowania sterowników PLC.

Kwalifikacje zawodowe zdobyte podczas kształcenia w szkole średniej:
• EE.17 - Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej
• EE.18 - Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej.

Praca w zawodzie:

automatyk2Na chwile obecną niemal wszystkie gałęzie przemysłu są zautomatyzowane, zatem każdy dobry automatyk może odnaleźć się w wybranej przez siebie wyspecjalizowanej gałęzi przemysłu. Kwestia dotycząca pracy w branży automatycznej jest uzależniona od preferencji osobistych każdego z techników takich jak:
• zmysł techniczny i konstruktorski,
• umiejętność abstrakcyjnego myślenia,
• umiejętność analizowania procesów,
• zdolności w zakresie nauk ścisłych,
• dokładność i systematyczność,
• zainteresowanie nowinkami technicznymi,

Technik Automatyk może podjąć pracę we wszelkich gałęziach przemysłu w którym istotne są procesy produkcyjne ich usprawnianie i ciągłe zwiększanie wydajności. Technik automatyk zdecydowanie należy do przyszłościowych zawodów. Automatycy mogą znaleźć zatrudnienie praktycznie w każdej dziedzinie, która stawia na nowoczesne rozwiązania technologiczne.

pogimnazjum.bytom.pl

pogimnazjum.bytom.pl

                   

geoline geomax

progeCAD - alternatywa AutoCAD ®

Dostawcą szkolnej wersji 2D&3D programu progeCAD Professional jest biuro konstrukcji i rozwoju SoliCAD, s.r.o.

ZSTiO 2015