godlo zstio@zstio.bytom.pl Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
41-907 Bytom ul. Modrzewskiego 5 | tel/fax: 32 281 38 58

Mobilność edukacyjna - Projekt dla nauczycieli

 

Akcja: Mobilność osób uczących się i pracowników 

Pomost pomiędzy nauką a zatrudnieniem (nr projektu 2014-1-PL01-KA102-001808).

Cel projektu

Odbycie czterech tygodniowych mobilności w celu wymiany doświadczeń oraz zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie kształcenia zawodowego poprzez wizytacje szkół/uniwersytetów, lekcje pokazowe, wizytacje firm współpracujących ze szkołami, celem porównania polskiego, francuskiego, czeskiego, norweskiego i portugalskiego systemu kształcenia.

Rekrutacja uczestników

Wyniki rekrutacji

Z przyjemnością informujemy, że w toku przeprowadzonej rekrutacji uczestników do projektu, zostały wybrane następujące osoby:

Francja (Brest) - 15.03.3015-20.03.2015:
1. Edyta Bijak-Bartosik
2. Jolanta Kasprzyk
3. Grzegorz Kiełtyka
4. Grzegorz Kuś

Czechy (Chomutov) - 13.04.2015-17.04.2015:
5. Katarzyna Filipiak-Lachendro
6. Artur Lubos
7. Aneta Wawrzak
8. Marta Wodzisławska

Norwegia (Trysil) - 04.05.2015-08.05.2015:
9. Michał Gaweł
10. Iwona Lubos
11. Grzegorz Postrzech
12. Joanna Ziora

Portugalia (Lizbona) - 25.05.2015-29.05.2015:
13. Katarzyna Bielecka
14. Agnieszka Polucha
15. Marian Sosna
16. Marta Zawadzka

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

pogimnazjum.bytom.pl

pogimnazjum.bytom.pl

                   

geoline geomax

progeCAD - alternatywa AutoCAD ®

Dostawcą szkolnej wersji 2D&3D programu progeCAD Professional jest biuro konstrukcji i rozwoju SoliCAD, s.r.o.

ZSTiO 2015