godlo zstio@zstio.bytom.pl Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
41-907 Bytom ul. Modrzewskiego 5 | tel/fax: 32 281 38 58

Mikołajki - regulamin i konkurencje

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ GIER I ZABAW NA WESOŁO O PUCHAR DYREKTORA ZSTiO

1. Turniej odbywa się w dwóch kategoriach GIMNAZJUM i TECHNIKUM.
2. Drużynę stanowi 10 uczniów z jednej klasy.
3. Zbiórka na hali dla TECHNIKUM: 08:00. Rozpoczęcie 8:30.
4. Zbiórka na hali dla GIMNAZJUM : 10:00. Rozpoczęcie 10:30.


5. Każda startująca drużyna przychodzi na halę "Na Skarpie" pod opieką wyznaczonego nauczyciela.
6. Każdego uczestnika turnieju obowiązuje strój sportowy wraz ze zmiennym obuwiem.
7. Ze względu na dużą liczbę uczestników szatnie nie będą zamykane na klucz i będą służyły jedynie do przebrania się w strój sportowy. Rzeczy powinny być z szatni zabrane i oddane pod opiekę osób z klasy, które będą kibicowały na trybunach. Za rzeczy zostawione w szatni organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności. Prosimy o nie przynoszenie w tym dniu na halę rzeczy wartościowych.
8. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów będą czuwali wyznaczeni sędziowie z klasy 2EK.
9. Po zakończonym turnieju każdego pionu pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników, wręczenie pucharu dla najlepszej klasy oraz smakołyków dla pozostałych.

WYKAZ KONKURENCJI
1. Dmuchanie ping-ponga po prostej,
2. "Raczki" z piłką,
3. Przetaczanie piłki pod "mostem",
4. Kozłowanie dwoma piłkami,
5. Wyścig z 5 piłkami,
6. Bieg z dużymi piłkami między nogami,
7. Wyścig parami z dużymi piłkami pomiędzy brzuchami,
8. Wyścigi zaprzęgów Św. Mikołaja,
9. Wyścig 4 nóg i 2 rąk,
10. Wyścig pomocników Św. Mikołaja,

ZGŁOSZONE KLASY:
  GIMNAZJUM: 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 3A
  TECHNIKUM: 1MG, 1GE, 1INFA, 1INFB, 2G, 2GG, 2IM, 2INF, 3M, 3IE, 3G, 3INF

Ewa Smagacz

pogimnazjum.bytom.pl

pogimnazjum.bytom.pl

                   

geoline geomax

progeCAD - alternatywa AutoCAD ®

Dostawcą szkolnej wersji 2D&3D programu progeCAD Professional jest biuro konstrukcji i rozwoju SoliCAD, s.r.o.

ZSTiO 2015