godlo zstio@zstio.bytom.pl Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
41-907 Bytom ul. Modrzewskiego 5 | tel/fax: 32 281 38 58

Bruksela - wyjazd studyjny

Komisja EuropejskaW dniach 9-11 grudnia 2014 miała miejsce wizyta studyjna w Brukseli zorganizowana przez Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu. W wizycie wzięło udział 24 nauczycieli oraz koordynatorów klubów europejskich z całego Śląska.

Bruksela 2014

Nauczyciele uczestniczyli w wykładach i warsztatach, które odbywały się w budynku Berlaymont - centrum wizyt Komisji Europejskiej.
Wykłady prowadzili:
- P. Roxana CALFA - Koordynator programu Erasmus z Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury,
- P. Michał NYCZ - Public Relations Officer z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego,
- P. Monika MROZ z Dyrekcji Generalnej: Europejskiego Urzędu Doboru Kadr,
- Dr. Michała RYNKOWSKIEGO (EAC),
- P. Anna CHUDOLIŃSKA Information and Communication Officer z Dyrekcji Generalnej ds.Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności,
- P. Sylwia ŻYWIECKA-WYGRALAK z Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji.

Bruksela 2014

Zakres tematyczny spotkań obejmował m.in. następujące zagadnienia:
- Program Erasmus+ ,
- Mobilna Młodzież,
- KARIERA W SERCU EUROPY,
- POMOC HUMANITARNA UNII EUROPEJSKIEJ.

Wystąpienia spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników seminarium, którzy brali czynny udział w poszczególnych panelach, mogli zdobyć wiedzę dotyczącą ciekawych programów i akcji skierowanych do szkół w całej Europie.

Dodatkowo uczestnicy wyjazdu zwiedzili Szkołę Europejską, jedną z 14 w Europie i mogli spotkać się tam z nauczycielami z sekcji polskiej, którzy opowiedzieli o swojej inspirującej, choć ciężkiej pracy.

Bardzo ciekawa okazała się również wizyta w Parlamentarium. Wszyscy mogli zobaczyć Parlament Europejski z nowej perspektywy. Dynamiczne, interaktywne ekrany multimedialne pokazały historię integracji europejskiej. Dzięki otaczającym go ze wszystkich stron ekranom kinowym zwiedzający mógł poczuć się, jakby na żywo uczestniczył w pracach Parlamentu Europejskiego.

Uczestnicy wyjazdu otrzymali ogromny zasób wiedzy, która będzie procentować w przyszłości. Wizyta ta przyczyni się do rozwoju zawodowego każdego z jej uczestników jak również pomoże w przyszłości prowadzić proces dydaktyczno – wychowawczy w kwestiach unijnych na jeszcze wyższym poziomie.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących został zaproszony do udziału w wizycie studyjnej z uwagi na szereg działań podejmowanych w temacie edukacji europejskiej. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej we Wrocławiu dostrzegło wartość naszych działań i zaproszenie do odwiedzenia instytucji europejskich było swego rodzaju nagrodą i wyróżnieniem dla szkoły.

W wizycie wzięła udział p. Katarzyna Bielecka – opiekun Klubu Europejskiego ZSTiO.

pogimnazjum.bytom.pl

pogimnazjum.bytom.pl

                   

geoline geomax

progeCAD - alternatywa AutoCAD ®

Dostawcą szkolnej wersji 2D&3D programu progeCAD Professional jest biuro konstrukcji i rozwoju SoliCAD, s.r.o.

ZSTiO 2015