godlo zstio@zstio.bytom.pl Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
41-907 Bytom ul. Modrzewskiego 5 | tel/fax: 32 281 38 58

Spotkanie EKE-S

W dniu dzisiejszym młodzież naszej szkoły uczestniczyła w wykładzie przedstawiciela Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego pana Krzysztofa Patera na temat funkcjonowania Unii Europejskiej. Zostały przedstawione główne etapy integracji europejskiej i jej instytucje. Omówiona została szczegółowo strefa Schengen, w której Polska jest od 2007 roku, a także ordynacja wyborcza do zbliżających się wyborów w Parlamencie Europejskim. Pan Krzysztof Pater zwrócił szczególną uwagę naszym uczniom na możliwości jakie daje program unijny Erasmus +. Po zakończonym wykładzie młodzież mogła zadawać pytania dotyczące spraw unijnych. Gorącym tematem okazało się stanowisko Unii Europejskiej odnośnie sytuacji na Krymie.

Katarzyna Bielecka

pogimnazjum.bytom.pl

pogimnazjum.bytom.pl

                   

geoline geomax

progeCAD - alternatywa AutoCAD ®

Dostawcą szkolnej wersji 2D&3D programu progeCAD Professional jest biuro konstrukcji i rozwoju SoliCAD, s.r.o.

ZSTiO 2015