godlo zstio@zstio.bytom.pl Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
41-907 Bytom ul. Modrzewskiego 5 | tel/fax: 32 281 38 58

UWAGA MATURZYŚCI z klas inf., inf-mech., ek.

Informuję, że do 7 marca należy złożyć u nauczyciela j. polskiego ostateczne wersje bibliografii do prezentacji. Proszę przynosić je wydrukowane w dwóch egzemplarzach.
                                                                                     Joanna Golawska- Szewczyk

pogimnazjum.bytom.pl

pogimnazjum.bytom.pl

                   

geoline geomax

progeCAD - alternatywa AutoCAD ®

Dostawcą szkolnej wersji 2D&3D programu progeCAD Professional jest biuro konstrukcji i rozwoju SoliCAD, s.r.o.

ZSTiO 2015