godlo zstio@zstio.bytom.pl Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
41-907 Bytom ul. Modrzewskiego 5 | tel/fax: 32 281 38 58

IV Olimpiada Wiedzy Górniczej "O Złotą Lampkę"

W dniu 16 stycznia 2014 roku w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu miały miejsce eliminacje do finału IV Olimpiady Wiedzy Górniczej "O Złotą Lampkę". Naszą szkołę reprezentowali Mariusz Mioduszewski i Sylwester Klimas - uczniowie klasy IV górniczej pod opieką nauczyciela przedmiotów zawodowych mgr inż. Zbigniewa Bujnowicza. W eliminacjach startowało 17 szkół kształcących młodzież w kierunku górniczym. Poszło nam całkiem dobrze, ale do ścisłego finału zabrakło trochę punktów.

pogimnazjum.bytom.pl

pogimnazjum.bytom.pl

                   

geoline geomax

progeCAD - alternatywa AutoCAD ®

Dostawcą szkolnej wersji 2D&3D programu progeCAD Professional jest biuro konstrukcji i rozwoju SoliCAD, s.r.o.

ZSTiO 2015