godlo zstio@zstio.bytom.pl Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
41-907 Bytom ul. Modrzewskiego 5 | tel/fax: 32 281 38 58

Olimpiada Wiedzy o Bankach

Program Olimpiady Wiedzy o Bankach skorelowany jest z podstawą programową realizowaną w szkołach ponadgimnazjalnych, a w szczególności: podstaw przedsiębiorczości, przedmiotu uzupełniającego - ekonomia w praktyce dla IV etapu edukacyjnego oraz przedmiotów zawodowych min.: wprowadzenie do ekonomii, podstawy finansów publicznych, księgowość i kalkulacja, przedsiębiorcy w handlu czy działalność gospodarcza w branży ekonomicznej. Program Olimpiady składa się z dwóch bloków tematycznych: stałego oraz zmiennego. TEMAT PRZEWODNI OLIMPIADY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014: Oszczędzam – Inwestuję. Zgodnie z Komunikatem Dyrektora CKE Olimpiada zwalnia z egzaminów zawodowych w roku 2014. Więcej informacji na stronie: www.olimpiadabankowa.pl

J.Kasprzyk

pogimnazjum.bytom.pl

pogimnazjum.bytom.pl

                   

geoline geomax

progeCAD - alternatywa AutoCAD ®

Dostawcą szkolnej wersji 2D&3D programu progeCAD Professional jest biuro konstrukcji i rozwoju SoliCAD, s.r.o.

ZSTiO 2015