godlo zstio@zstio.bytom.pl Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
41-907 Bytom ul. Modrzewskiego 5 | tel/fax: 32 281 38 58

Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego „Deutsch ist für mich …”

Zapraszamy do udziału w konkursie dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (w dwóch osobnych kategoriach) z terenu województwa śląskiego organizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Bytomiu. Konkurs polega na przygotowaniu kilkuminutowej prezentacji w dowolnej formie na temat swojego dotychczasowego kontaktu z językiem niemieckim.

Przykładowe formy ekspozycji to: prezentacja multimedialna (PowerPoint), plakat, wystawa, monolog lub dialog, recytacja fragmentu literatury niemieckojęzycznej, piosenka itp. Zadaniem uczestników jest odpowiedzieć sobie na pytanie, czym dla mnie jest język niemiecki i zaprezentować to w możliwie ciekawy i kreatywny sposób. Po zakończonej prezentacji uczestnikom zostaną zadane pytania w języku niemieckim mające na celu sprawdzenie umiejętności językowych uczestników i pozwalające na interakcję pomiędzy uczestnikami a jury. W roku ubiegłym reprezentantka ZSTiO zdobyła wyróżnienie. ZAINTERESOWANYCH prosimy o kontakt z nauczycielkami j.niemieckiego.

A. Kraus

pogimnazjum.bytom.pl

pogimnazjum.bytom.pl

                   

geoline geomax

progeCAD - alternatywa AutoCAD ®

Dostawcą szkolnej wersji 2D&3D programu progeCAD Professional jest biuro konstrukcji i rozwoju SoliCAD, s.r.o.

ZSTiO 2015