godlo zstio@zstio.bytom.pl Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
41-907 Bytom ul. Modrzewskiego 5 | tel/fax: 32 281 38 58

Goście z Turcji

Bezpośrednio przed feriami przeżywaliśmy najazd uczniów i nauczycieli z różnych zakątków Europy w ramach programu Comenius. Tymczasem bezpośrednio po feriach przyjechali do nas goście z Azji. W ramach programu Leonardo da Vinci odwiedziło nas 15 uczennic oraz 3 nauczycieli jednej z tureckich szkół zawodowych o profilu informatycznym. Przez najbliższe cztery tygodnie dziewczęta będą mieszkać w Bytomiu zdobywając wiedzę i doświadczenie z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych podczas zajęć w szkole oraz wycieczek do regionalnych zakładów pracy. Przewidziane są również zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących oraz wyjazdy w ramach programu kulturowego do najciekawszych miejsc naszego regionu.

pogimnazjum.bytom.pl

pogimnazjum.bytom.pl

                   

geoline geomax

progeCAD - alternatywa AutoCAD ®

Dostawcą szkolnej wersji 2D&3D programu progeCAD Professional jest biuro konstrukcji i rozwoju SoliCAD, s.r.o.

ZSTiO 2015