godlo zstio@zstio.bytom.pl Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
41-907 Bytom ul. Modrzewskiego 5 | tel/fax: 32 281 38 58

Stypendium Rady Rodziców.

Mamy przyjemność poinformować, że stypendium Rady Rodziców za wyniki w nauce
i najwyższą średnią ocen w I semestrze otrzymują następujący uczniowie:

w Technikum nr 6

– Lukoszek Karol III geo      ze średnią ocen – 5,00                      pion geodezyjny

– Budzyn Krzysztof II g       ze średnią ocen – 4,38                         pion górniczy

– Słowik Anita III ek             ze średnią ocen – 5,00                        pion ekonomiczny

– Witek Paweł III in/m          ze średnią ocen – 5,00 mech            pion mechatroniczny

– Mendel Jakub III in/m        ze średnią ocen – 4,79 inf                  pion informatyczny

 w Gimnazjum nr 6

kl. I     – Kudlek Sara I a                ze średnią ocen – 4,27

kl. II    – Malinowska Anna II a        ze średnią ocen – 4,73

kl. III  – Jaskulla Dorota III b           ze średnią ocen – 4,53

Uczniowie Technikum otrzymają co miesiąc 70 zł., a uczniowie Gimnazjum 35 zł. Uczniowie proszeni są o odbiór stypendium do 10 dnia każdego miesiąca.

Gratulujemy.

pogimnazjum.bytom.pl

pogimnazjum.bytom.pl

                   

geoline geomax

progeCAD - alternatywa AutoCAD ®

Dostawcą szkolnej wersji 2D&3D programu progeCAD Professional jest biuro konstrukcji i rozwoju SoliCAD, s.r.o.

ZSTiO 2015