godlo zstio@zstio.bytom.pl Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
41-907 Bytom ul. Modrzewskiego 5 | tel/fax: 32 281 38 58

Zmagania z mapą

7 czerwca klasa 3 ego brała udział w terenowych zajęciach w parku Kachla w Bytomiu. Zaopatrzeni w pomoce naukowe uczniowie przystąpili do pomiarów, odczytów i obliczeń korzystając przy tym z planów Bytomia, które okazały się doskonałym źródłem informacji o naszym mieście. Dzięki zajęciom wszyscy mogli utrwalić sobie metody kartograficzne, obliczanie czasu i powierzchni a nawet poćwiczyć wyznaczanie azymutu. Zmagania zespołowe w terenie okazały się dobrym powtórzeniem wiadomości a przy okazji przyjemną odskocznią od typowych zajęć w klasie (galeria). Joanna Kocot i Agnieszka Bińczak

galeria

pogimnazjum.bytom.pl

pogimnazjum.bytom.pl

                   

geoline geomax

progeCAD - alternatywa AutoCAD ®

Dostawcą szkolnej wersji 2D&3D programu progeCAD Professional jest biuro konstrukcji i rozwoju SoliCAD, s.r.o.

ZSTiO 2015