godlo zstio@zstio.bytom.pl Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
41-907 Bytom ul. Modrzewskiego 5 | tel/fax: 32 281 38 58

Zbiórka na Cross wiosenny 13.06 - środa

Informujemy,iż zbiórka uczniów technikum zapisanych na Cross Wiosenny w dniu 13.06- ŚRODA- jest na "psiej polanie"w parku miejskim w Bytomiu o godz.10.30. Dziewczęta starują o 11.10 , a chłopcy 11.40. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do posiadania zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w zawodach. Nauczycielem koordynującym rozdawanie kart startowych jest Ewa Smagacz. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. Ze sportowym pozdrowieniem WF TEAM

pogimnazjum.bytom.pl

pogimnazjum.bytom.pl

                   

geoline geomax

progeCAD - alternatywa AutoCAD ®

Dostawcą szkolnej wersji 2D&3D programu progeCAD Professional jest biuro konstrukcji i rozwoju SoliCAD, s.r.o.

ZSTiO 2015