godlo zstio@zstio.bytom.pl Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
41-907 Bytom ul. Modrzewskiego 5 | tel/fax: 32 281 38 58

Geodeci w UM w Bytomiu

geodecium18Dnia 27.03.2018r geodeci z klasy 3 EGO uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych w Urzędzie Miasta w Bytomiu. Tematem zajęć była ogólnie rozumiana ewidencja gruntów i budynków będąca podstawą kwalifikacji B.36. Lekcje prowadziła Pani Barbara Wieczorek kierownik Referatu Katastru Nieruchomości i Postępowań Administracyjnych. Pani kierownik wyjaśniła m.in. na czym polega różnica między ewidencją gruntów a katastrem nieruchomości, pokazała stare poniemieckie mapy, wyjaśniła jak numeruje się działki na terenie Polski oraz Śląska, a także pokazała artykuły matrykuły, które obecnie zastąpione zostały przez system teleinformatyczny. Bardzo dziękujemy za ciekawą lekcję geodezji oraz pokazanie na czym polega praca geodety w Urzędzie Miasta.

pogimnazjum.bytom.pl

pogimnazjum.bytom.pl

                   

geoline geomax

progeCAD - alternatywa AutoCAD ®

Dostawcą szkolnej wersji 2D&3D programu progeCAD Professional jest biuro konstrukcji i rozwoju SoliCAD, s.r.o.

ZSTiO 2015