godlo zstio@zstio.bytom.pl Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
41-907 Bytom ul. Modrzewskiego 5 | tel/fax: 32 281 38 58

Dotyczy projektu „Mam zawód, mam pracę w regionie”

Osoby, które zapisały się do projektu prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły w celu sprawdzenia, które z tych osób dostały się do drugiego etapu projektu. Prosimy również o podanie przez te osoby aktualnego nr telefonu.

pogimnazjum.bytom.pl

pogimnazjum.bytom.pl

                   

geoline geomax

progeCAD - alternatywa AutoCAD ®

Dostawcą szkolnej wersji 2D&3D programu progeCAD Professional jest biuro konstrukcji i rozwoju SoliCAD, s.r.o.

ZSTiO 2015