godlo zstio@zstio.bytom.pl Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
41-907 Bytom ul. Modrzewskiego 5 | tel/fax: 32 281 38 58

Wolontariuszki Z AIESEC

Od początku tego tygodnia pracują w naszej Szkole już obie wolontariuszki z AEISEC, Alexandra z Austalii, którą już prawie wszyscy poznali oraz Wendy z Chin, która jest z nami od poniedziałku. Oprócz zajęć lekcyjnych z uczniami Alex i Wendy uczestniczą w życiu towarzyskim uczniów naszej szkoły oraz poznają z nimi zakątki naszego regionu.
Organizacja AIESEC to największa na świecie, niezależna organizacja prowadzona przez młodych ludzi, działająca w 122 krajach na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym. Jej celem jest rozwój potencjału młodych ludzi, aby mogli pozytywnie wpływać na środowisko.
AIESEC umożliwia młodym ludziom zdobycie doświadczenia poprzez wyjazdy do różnych zakątków świata. Może Wy też spróbujecie dołączyć???

zdjęcie1 zdjęcie2

pogimnazjum.bytom.pl

pogimnazjum.bytom.pl

                   

geoline geomax

progeCAD - alternatywa AutoCAD ®

Dostawcą szkolnej wersji 2D&3D programu progeCAD Professional jest biuro konstrukcji i rozwoju SoliCAD, s.r.o.

ZSTiO 2015