godlo zstio@zstio.bytom.pl Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
41-907 Bytom ul. Modrzewskiego 5 | tel/fax: 32 281 38 58

Młodzieżowe Forum Przedsiębiorczości

Nasza szkoła uczestniczy w Młodzieżowym Forum Przedsiębiorczości organizowanym przez Fundację Edukacji Przedsiębiorczej i Górnośląską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości w Chorzowie przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego.
Młodzież klasy trzeciej ekonomicznej uczestniczyła w warsztatach, w siedzibie GWSP, dotyczących planowania działalności gospodarczej i społecznej i pozyskiwania funduszy na działalność gospodarczą i społeczną.
23 maja odbędą się drugie warsztaty na temat: Rynek pracy: możliwości zarobkowe młodych uczestników rynku, aktywne metody poszukiwania pracy, szanse i zagrożenia mobilności zawodowej.
Na Młodzieżowe Forum Przedsiębiorczości oprócz warsztatów, odbywają się debaty i Regionalny Konkurs Projektów Przedsiębiorczych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych z woj. śląskiego w zakresie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz pozostałych kompetencji kluczowych i umiejętności praktycznych tj. kreatywności, uczenia się, budowania relacji społecznych, planowania i organizacji.
Uczestników forum zachęcamy do udziału w Konkursie. Szczegółowe informacje i regulamin konkursu znajdują się na stronie http://www.gwsp.edu.pl/poznaj- gwsp/aktualnosci/mlodziezowe-forum- przedsiebiorczosci

Katedra Ekonomii i Przedsiębiorczości

pogimnazjum.bytom.pl

pogimnazjum.bytom.pl

                   

geoline geomax

progeCAD - alternatywa AutoCAD ®

Dostawcą szkolnej wersji 2D&3D programu progeCAD Professional jest biuro konstrukcji i rozwoju SoliCAD, s.r.o.

ZSTiO 2015