godlo zstio@zstio.bytom.pl Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
41-907 Bytom ul. Modrzewskiego 5 | tel/fax: 32 281 38 58

Dzień Przedsiębiorczości

1

26 kwietnia 2017r. odbędzie się XIV edycja DNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI organizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Dzień ten sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. 
Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:
- odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy weryfikującej plany edukacyjne, 
- zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,  
- pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu, 
- doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową, 
- zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

o szczegółowe informacje w sprawie jednodniowych zajęć w firmach należy zwrócić się do p. Renaty Nitschke lub p. Agnieszki Polucha.

pogimnazjum.bytom.pl

pogimnazjum.bytom.pl

                   

geoline geomax

progeCAD - alternatywa AutoCAD ®

Dostawcą szkolnej wersji 2D&3D programu progeCAD Professional jest biuro konstrukcji i rozwoju SoliCAD, s.r.o.

ZSTiO 2015