godlo zstio@zstio.bytom.pl Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
41-907 Bytom ul. Modrzewskiego 5 | tel/fax: 32 281 38 58

Dzień bez pytania

Na wniosek Samorządu Uczniowskiego w grudniu i listopadzie w naszej szkole będą dwa dni bez pytania. Dzień wolny od pytania wylosowany został komisyjnie i dla miesiąca listopada jest to 23 (środa), a dla miesiąca grudnia jest to 14 (środa). W tym dniu uczniowie zwolnieni są z odpowiedzi ustnych oraz pisemnych niezapowiedzianych, poza przypadkami:
- lekcja danego przedmiotu odbywa się tylko 1 raz w tygodniu
- klasówka została zapowiedziana zgodnie z PSO, czyli przynajmniej 1 tydzień wcześniej.

Samorząd Uczniowski zaprasza trójki klasowe 17.XI. ( czwartek) na dużej przerwie o 11:25 na spotkanie, gdzie omówione będą bieżące plany pracy samorządu.

pogimnazjum.bytom.pl

pogimnazjum.bytom.pl

                   

geoline geomax

progeCAD - alternatywa AutoCAD ®

Dostawcą szkolnej wersji 2D&3D programu progeCAD Professional jest biuro konstrukcji i rozwoju SoliCAD, s.r.o.

ZSTiO 2015